w3c-wcagשלום כולם, היום בזמן שכולם הולכים להצביע (לא משנה למי העיקר להצביע…) החלטנו כי הגיע הזמן להנגיש את אתר האקדמיה.
כמו שרובכם יודעים, נכנס לתוקפו חוק שקובע כי כל אתר אינטרנט המעניק מידע ו/או שירותים לציבור הרחב בישראל מחויב בהתאמות נגישות ברמה AA לפחות (הסבר יבוא בהמשך). ולא רק דפי אתר מחויבים בהתאמות נגישות, אלא כל רכיב, כולל מסמכים שנמצאים ברשת ואפילו אפליקציות.

מה שאומר שגם אתר זה נכנס תחת החוק החדש, אך מאחר ואנחנו מתעסקים בהדרכה החלטנו על שלושה דברים:

  1. את האתר ננגיש ברמה הגבוהה ביותר AAA (כי למה להפסיק באמצע).
  2. כל מה שנלמד ונבצע נעלה בכתב או בוידאו כחלק ממסע משותף איתכם כדי שגם אתם תוכלו להנגיש ולהבין מה זה אומר.
  3. כל המידע הזה יהיה בחינם ואף נפעל לפתוח פורום למתן עזרה בנושא בסיום התהליך.

מה בעצם אומר החוק

אז בואו נתחיל בהגדרת החוק:
החוק המחייב בנושא נגישות בכלל ונגישות אתרים בפרט הינו חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התשנ”ח-1998 (כולל התיקונים והתקנות הנלווים לחוק זה ובפרט חובת הנגישות משנת 2005 וכן קובץ התקנות לחוק הנ”ל מתאריך 25.04.13).
סעיף 35 לחוק הנ”ל הוא הסעיף שעוסק באתרי אינטרנט, והינו חלק מתיקונים שנכנסו לחוק ב-2013 (עד כה החוק לא הטיל חובה ספציפית על אתרי אינטרנט). סעיף זה מפרט הלכה למעשה מי מחויב בהתאמות נגישות, מהם לוחות הזמנים לביצוע התאמות נגישות והעונשים הצפויים למפרי החוק. עם זאת, החוק אינו מפרט מהן ההתאמות שיש לבצע בפועל, אלא מפנה לתקן מכון התקנים ת”י 5568, והוא בתורו נשען על התקן הבינלאומי Wcag 2.0 (תקן מכון התקנים מכיל רק מספר התאמות קטנות ל WCAG 2.0).

דרישות החוק

החוק קובע כי אתרי רשויות או ממשלה מחוייבים לרמת נגישות של AA במינימום
אתרים פרטיים, המספקים מידע או שירות לגולש מחויבים לבצע התאמה לרמה של AA,
במקרים מיוחדים שבהם התאמת האתר הינה בעלות לא ראלית או בלתי אפשרית מבחינה טכנולוגית (לדוגמא אתרים ישנים) יבוצעו התאמות לרמה מינימלית של A, וכמובן בהתאם ליכולת הטכנולוגית יבוצעו התאמות חלקיות.
עוד נקבע כי אתרים שבהם לא ניתן לבצע התאמה בגלל הפלטפורמה שלהם (לדגומא אתרים ב- wordpress.com עמודי פייסבוק וכו’) יהיו פטורים מהנגשה ברמה של AA ויבוצעו בהם התאמות בהתאם למה שמאפשרת להם הפלטפורמה.

מעבר לכך לא ינתנו פטורים נוספים.

לוחות זמנים שנקבעו בחוק

החוק מאפשר תקופת התאמה לאתרי אינטרנט עד ל-25.10.16, לפי הפירוט הבא:
אתרים קיימים – מחויבים בהשלמת התאמות הנגישות עד 25.10.2016
תכנים חדשים שעולים לאתר קיים (שאינו מותאם):
אם עלו עד ל- 25.10.15 – יונגשו עם שאר האתר (עד 25.10.16).
אם עלו לרשת אחרי ה-25.10.15- יהיו נגישים מיום העלאתם לרשת
אתרים חדשים (אתרים שעלו לאחר כניסת החוק לתוקף) – יהיו נגישים לא יאוחר מ 25.10.15 (הערה- מידע זה נכון ל-30.08.14 לפי אגודת נגישות ישראל. במקורות ישנים יותר ברשת מופיעה לעיתים דרישה לאתרים חדשים להיות נגישים מרגע עלייתם לאוויר).
עמודים ורכיבים חדשים באתרים נגישים – יהיו נגישים מיום עלייתם לאוויר.

אוקי ואם אני לא מנגיש את האתר שלי

אי עמידה בדירוג הנגישות הנדרש לאתר לאחר תום תקופת ההתאמה, יחשוף את האתר ואת בעליו לעונשים מנהליים ואף פליליים. כמו כן, בהתאם לעיקרון אחריות הדרג הניהולי שאומץ בחוק, גם מנהלי האתר או החברה צפויים לעונשים אישיים.

  • סמכות האכיפה: נמצאת בידי הנציבות לשוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, דרך מערך פקחים שימונה לנושא.
  • אכיפה מנהלית: בסמכות פקחי נציבות שוויון הזכויות לבחון כל שירות או מקום שייבחרו, לרבות אתרי אינטרנט. במידה וימצא לנכון, יכול פקח נגישות להוציא “צו נגישות” לאתר. צו זה יפרט ההתאמות שיש לבצע ואת לוח הזמנים הנדרש לביצוען.
  • אכיפה פלילית: הפרה של צו נגישות עלולה לגרור הגשה של כתב אישום פלילי וקנסות נגד האתר, בעליו ומנהליו. הקנסות יכולים להגיע לגובה של 150,000 ₪, ובנוסף קנס מתמשך לכל יום שבו נמשכת ההפרה. על תאגידים ניתן להטיל כפל קנס.
  • אחריות אישית: אמצעי האכיפה יכולים להיות מופעלים באופן אישי נגד נושא המשרה הבכיר ביותר האחראי לשירות בו נתגלו ההפרות (מנכ”ל חברה, סמנכ”ל או מנהל מחלקה).
  • אכיפה אזרחית: כל אדם רשאי לתבוע את האתר ומנהליו על הפרה של חובת הנגישות ללא צורך בהוכחת נזק. בתי משפט רשאים לפסוק לטובת התובע פיצויים של עד 50,000 ₪.
    כמובן ובמידה ויוכיח התובע כי נגרם לו נזק בסכום שעולה על 50,000 ₪ – יוכל לתבוע אף את הסכום הנוסף.

אז איפה מתחילים?

כמובן שאנחנו עומדים בפני החלטה שמולה יעמדו עוד רבים, האם לבצע הנגשה של האתר הקיים או לבנות אותו מחדש, נכון, האפשרות של לבנות מחדש היא הפשוטה ביותר, אבל מאחר והאתר הינו חדש אנחנו נלך על האפשרות של הנגשת אתר קיים.

איך מנגישים?

מאחר וזהו תהליך לא קצר, אנחנו נחלק את העניין לפוסטים שונים, אז כרגע אנחנו הולכים לעשות שיעורי בית וללמוד מה אנחנו צריכים על מנת לעמוד ברמת ההנגשה הגבוהה ביותר (AAA)
אז נתראה בפוסט הבא, שמסביר את התהליך שאותו נצטרך לעבור על מנת להגיע לרמה שקבענו
אז שיהיה לנו בהצלחה

תגובות

הגיבו

אין תגובות

השאירו תגובה

6 + nine =